Multi Engine Piston
Een tweemotorig brevet is een belangrijke uitbreiding van de vaardigheden. Voor diegene die van vliegen hun beroep willen maken en de stap naar de ‘grote luchtvaart’ willen maken, is het een eis. Om een typerating opleiding te beginnen moet je een tweemotorige aantekening in het brevet hebben. Ook voor dit brevet biedt de simulator aanzienlijke voordelen ten opzichte van het trainen op het vliegtuig. Niet alleen is het een stuk goedkoper, ook alle drills met betrekking tot motorstoringen kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daardoor zijn de vliegeigenschappen veel dichter bij de werkelijkheid. Het is een hele veilige omgeving om bekend te raken met diverse storingen.

Een Multi engine opleiding bestaat uit een VFR aantekening en een IFR aantekening. Nieuwe eisen van de overheid stellen dat eerst het VFR examen behaald moet zijn alvorens een IFR examen gedaan kan worden. Voor het VFR gedeelte moet tenminste 6 uur instructie verkregen zijn en voor het IFR gedeelte tenminste 5 uur. Deze lessen mogen gedeeltelijk op de simulator gedaan worden.

Voor de Multi Engine Piston aantekening wordt als type de Piper Seneca gebruikt.

Om het tweemotorige brevet geldig te houden moet er een jaarlijkse proficiency check gedaan worden. Eens in de twee jaar mag deze op de simulator. Aantrekkelijke tarieven zijn er voor een combinatiepakket bestaande uit één les om de puntjes op de i te zetten en de check zelf.